Teknik til MC-prøven

Førerens og ejerens ansvar

 • Ejeren eller brugeren har ansvaret for, at MC og evt. sidevogn er i lovlig stand, og føreren har ansvaret for at MC og evt. sidevogn er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.
 • Føreren skal hele tiden være opmærksom på, om MC og evt. sidevogn er i orden, og især at styreapparat, bremser, lygter og lydsignalapparater fungerer sikkert og efter lovens krav, samt at evt. tilkobling til sidevogn er forsvarlig.
 • Fører skal påse, at passager under 15 år bærer hjelm.
 • Husk at instruere passager før kørsel. (Siddestilling osv.)

Styretøj

 • Styretøjet skal kunne betjenes let, sikkert og hurtigt.
 • Der må ikke på grund af slid eller lignende forekomme væsentligt slør i styreapparatet som helhed eller i dets enkelte dele.
 • Håndtag ikke under sadelhøjde og max. 30 cm over sadelhøjde.
 • Ved fuldt styreudslag skal der være tilstrækkelig plads til førerens hænder.
 • Forhjulet skal præcist følge styrets bevægelser.
 • Styr og håndtag skal sidde fast.
 • Slør mellem kronrør og styrestamme og mellem øverst samlestykke og graffelkrone samt i teleskoprør må ikke forekomme.
 • Slør = slidtage: Tjek alle bolte/ bespændinger/ samlinger ( må ikke kunne give sig )

Bremser

 • Tohjulet MC skal være forsynet med driftsbremse, opdelt i to uafhængige bremsesystemer, der virker på hvert sit hjul.
 • Både fodbremse og håndbremse skal kunne betjenes sikkert, hurtigt og virksomt ved alle hastigheder og belastninger.

Fodbremse

 • Håndbremsegrebet skal være i et stykke og forsynet med en knop for enden.
 • Grebet skal have ca. 1 cm frigang og må max. trækkes 2/3 ind og må ikke synke under vedvarende tryk.
 • Bremseslanger og bremserør skal være ubeskadigede og må ikke kunne slides eller klemmes mod dele af MC.
 • Bremsesystemet skal være tæt uden udsivning af bremsevæske fra bremseslanger, bremserør og hjulbremser.
 • I beholderen til bremsevæske skal væskestanden være mellem min. og max. (gullig farve).
 • Fodbremsen (bagbremsen).
 • Pedalen skal være forsynet med en riflet eller gummibelagt overflade.
 • Pedalen skal have en mindre frigang.
 • Pedalen må max trædes 2 til 3 cm ned til bremsepunktet.
 • Pedalen skal ca. være på niveau med fodhvileren, så foden ikke kommer i en ubekvem stilling.
 • Bremsearme, bremsekabler og trækstænger må ikke slides mod dele af MC. ( Hvis mekanisk).
 • Bremsekabler skal være velsmurte, hele og uden knæk. Trækstænger ikke deformerede. ( Hvis mekanisk).

Lys og lygter

 • Positionslys skal kunne ses i en afstand af 300 m.
 • Nærlys oplyse vejen mindst 30 m. Hældning på mindst 1%. Kan være højre assymetrisk.
 • Fjernlys oplyse vejen mindst 100 m. Kontrollampe (blå).
 • Nummerplade aflæses på mindst 20 m afstand. Hvidt.
 • Baglygte skal kunne ses i en afstand af 300 m.
 • Stoplys 3 til 4 gange kraftigere end baglys.
 • Blinklys 4 stk. blink fra 60 til 120 gange i minuttet. Skal kunne ses i stærk sollys.
 • Refleks må ikke være trekantet.
 • 2 forlygter max afstand 10 cm.
 • Hornet Klar, konstant tone.
 • Pærer skal være sat rigtigt i forlygternes fatninger. Bedømt på lys/mørkegrænsen (A4 papir foran lygten).

Motor og udstødningssystem

 • Kæden skal være smurt og ikke rusten samt tilpas stram. ( Tjek instruktionsbogen ).
 • Motoren må ikke udvikle unødig røg og støj.
 • Kontrol af motoroliestand. Oliepind som på bil med min. og max. mærke.
 • Motoren må ikke være tilsølet af udsivende olie.
 • Udstødningssystemet skal være forsynet med lyddæmper. Det skal være tæt og sidde fast.

Bærende dele

 • Støddæmpere for og bag, skal være virksomme. ( Max. 1 vip ) Tjek for olieudslip.
 • Dæk, hjulfælge, hjuleger og hjullejer skal være ubeskadigede.
 • Dæk skal være pumpet op til et lufttryk efter MC-fabrikantens forskrifter.
 • Hjuleger skal være hele, tilstrækkelig spændt og til stede i fuldt antal.
 • Hjullejer og aksler skal være tilstrækkeligt spændt og uden slør.
 • Dæk mindst 1 mm. mønsterdybde, og evt. retningsbestemt dæk skal være monteret i korrekt omløbsretning.
 • Stel, skærme, kåber m.v. skal være uden skarpe kanter eller udragende dele.
 • Begge hjul skal være forsynet med lovlig skærm.
 • Stel, skærme m.v. må ikke være beskadiget eller tæret af rust.
 • Evt. vindskærm skal være fremstillet af klart sikkerhedsglas og være solidt fastgjort til styr eller stel.
 • Vindskærm, der er så høj, at føreren ikke kan se kørebanen 10 m foran førersædet, skal være forsynet med automatisk virkende visker og vasker.
 • MC skal være forsynet med førerspejle i hver side.
0/5 (0 Reviews)