Priser Særlig Køreundervisning Århus

Særlig Køreundervisning Århus

Lovpakke

Teorikursus 2.900
Kørelektioner (8 stk.) 3.600
I alt 6.500
Rabat 1.000
Din Pris 5.500

Priser du møder efter lovpakke

Kørelektioner 450
Prøvegebyr 890

Information

Ovenstående er vores priser. Alle priser er inkl. moms.
Ret til prisændringer forbeholdes.

Indbetaling kan finde sted:

Med Dankort klik her dankort_logo

  • På et af vores kontorer
  • Ved indbetaling på reg.nr. 7651 konto 000 22 02 763 – venligst oplys navn og fødselsdato ved indbetaling i banken/netbank